ho-guom-4

Hồ Gươm hòn ngọc xanh của Hà Nội gắn liền với người dân thủ đô về nhiều phương diện lịch sử văn hóa cũng như đi vào trong thơ ca.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.