JAPAN05
OSAKA – KAWAGUCHIKO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – NARA

KHÁM PHÁ NHẬT BẢN – ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC (7N – 6D)

41,900,000 39,900,000

KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC (CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KẾT HỢP THĂM QUAN)

NAGOYA – OSAKA – KYOTO – TOYOHASHI -FUJI MOUNTAIN – KAWAGUCHI – TOKYO

Thời gian:     7 ngày / 6 đêm  ( Tính cả thời gian bay)

Phương tiện: Bay Vietnam Airlines 4*