tu-vien-khanh-an

Bên cạnh ngôi chùa Bửu Long tại quận 9, thì Tu Viện Khánh An cũng là ngôi chùa có kiến trúc “ngoại lai” ,là điểm đến với nhiều điều đáng mong dợi dành cho du khách

Bên cạnh ngôi chùa Bửu Long tại quận 9, thì Tu Viện Khánh An cũng là ngôi chùa có kiến trúc “ngoại lai” ,là điểm đến với nhiều điều đáng mong dợi dành cho du khách

Bên cạnh ngôi chùa Bửu Long tại quận 9, thì Tu Viện Khánh An cũng là ngôi chùa có kiến trúc “ngoại lai” ,là điểm đến với nhiều điều đáng mong dợi dành cho du khách

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.